методи створення сайту

10-8-2020

not found

«Під інтернет-освітою можна розуміти як використання інтернет-технологій в традиційному навчальному процесі загальноосвітньої школи, коли змінюється сам урок, організація освітньої діяльності, так і інтернет-навчання, тобто дистанційне навчання з використанням інтернет-технологій, коли у нас є географічно віддалені один від одного учитель, учень, система дистанційної підтримки, нормативно-правова база, що підтримує таку форму навчання, і т.п.

Новітні технічні засоби дають можливість більш ефективного навчання, формування навичок самостійної діяльності, дозволяють збільшити інформативність, інтенсивність, результативність освіти. Вони є джерелом ще не розкритих резервів організації навчального процесу.

Веб-ресурс, який представляє освітній напрямок повинен об'єднувати в собі принципи і механізми, як традиційної публікації інформації, використовуючи гіпертекстові документи, так і спеціалізовані алгоритми, що стимулюють освітню діяльність і пізнавальну мотивацію. Отже, метою такого веб-ресурсу є не тільки надання інформації для загального користування, а перш за все організація освітнього процесу, стимуляція пізнавальної діяльності, підвищення мотивації учнів.

У чому ж позитивні сторони використання веб-сайту, як засоби навчання? Плюси полягають в наступному:

  • подання на екранах моніторів персональних комп'ютерів викладачів і студентів навчально-методичної інформації, а також можливість отримання твердих копій цілеспрямовано обраній частини інформації, що міститься в мережевому ресурсі;
  • діалоговий обмін між учасниками освітнього процесу в реальному (on-line) і відкладеному (off-line) режимі навчальної, методичної, науково-освітньої та іншою інформацією, незалежно від розташування учасників освітнього процесу в просторі і в часі;
  • обробка інформації, що передається та одержуваної інформації (зберігання, роздруківка, відтворення, редагування) в реальному і відкладеному часу;
  • доступ до різних джерел інформації (порталам, електронних бібліотек, баз даних, ресурсів Інтернет тощо);
  • доступ до віддалених обчислювальних ресурсів, лабораторним практикумам, навчальних курсів і контролюючим матеріалами;
  • організація колективних форм спілкування викладача зі студентами і студентів між собою за допомогою теле- та відеоконференцій.

Таким чином, навчальний веб-ресурс при грамотному використанні може стати потужним інструментом у вивченні більшості дисциплін і підвищення рівня освіти, творчості та саморозвитку.

Після вивчення розділу "Методика створення сайту" пропонується пройти тест.

Також хочемо вам порекомендувати